Top / 日暮里 / 予定

日暮里/予定

グーグルカレンダーに取り込み

以下のIDをグーグルカレンダーに読み込ませると、お手持ちのスマートフォンでいつでもサークルアクトの予定を確認することができます。

アクト日暮里
カレンダーID:htn52c91ile8u8p1tg3bev38cs@group.calendar.google.com
ical形式:https://calendar.google.com/calendar/ical/htn52c91ile8u8p1tg3bev38cs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

サークルアクト イベント
カレンダーID:73u04418nr9nplvsorrkqq51tk@group.calendar.google.com
ical形式:https://calendar.google.com/calendar/ical/73u04418nr9nplvsorrkqq51tk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics